• บริษัท เนเมซิส-สเตชั่น จำกัด (เพสท์ เซอร์วิส)

  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาป ยุง และสัตว์รบกวนทุกชนิด

  ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี Tel.087-4949377, 085-3222334

  ด้วยคุณภาพมากตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 • บริษัท เนเมซิส-สเตชั่น จำกัด (เพสท์ เซอร์วิส)

  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาป ยุง

  ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี Tel.087-4949377, 085-3222334

  มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมจากหน่วยงานราชการที่ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย


 • บริษัท เนเมซิส-สเตชั่น จำกัด (เพสท์ เซอร์วิส)

  บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาป ยุง

  ให้คำปรึกษาและสำรวจหน้างานฟรี Tel.087-4949377, 085-3222334

  ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติ ภาควิชากีฏวิทยา
บริษัท เนเมซิส-สเตชั่น จำกัด : บริการกำจัดปลวกและสัตว์ก่อให้เกิดความรำคาญทุกชนิด

บริการกำจัดปลวกครบวงจร ด้วยสถานเหยื่อกำจัดปลวกNemesisตายยกรัง ระบบอัดน้ำยา ฉีดพ่น วางระบบท่อใต้อาคาร ปลวก มด หนู แมลงสาป ยุง และสัตว์เลื้อนคลานทุกชนิด

ประวัติและความเป็นมา

บริษัท เนเมซิส-สเตชั่น จำกัด เป็นเป็นผู้ให้บริการด้านกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนอื่นๆ ที่เป็นปัญหาต่ออาคารบ้านเรือนและทำลายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้าง เรามีบริการควบคุม ป้องกัน และกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงหรือสัตว์รบกวนอื่นๆ ทุกชนิด ที่ก่อความรำคาญหรือเป็นพาหะนำโรค เพื่อการควบคุบบ้าน อาคาร สำนักงาน โครงการบ้านจัดสรรให้ปราศจากสิ่งเหล่านี้ โดยมีทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติ ภาควิชากีฏวิทยา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครื่องมือมีความเหมาะสม ทันสมัย ป็นที่ยอมรับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจเรา

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน และอาคารบ้านพักอาศัย